فراخوان ثبت‌نام داوطلبان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال تحصیلی جدید منتشر شد.

مهلت ثبت نام: ۱۳ مرداد

در اجرای سیاست های حمایت و هدایت دانشجویان استعداد های درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه این آیین نامه به شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۴ و دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۱۹۸۳۸/س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶، دانشگاه علوم و فنون مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی حاضر اقدام به پذیرش دانشجوی استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در رشته های مندرج در جدول زیر می نماید.

کلیه دانشجویان متقاضی برای استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد می باید واجد شرایط و مفاد شیوه نامه اجرایی اعلام شده دانشگاه باشند.

جدول رشته های مورد پذیرش

ردیفرشته تحصیلیردیفرشته تحصیلی
۱مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک۱۰مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها
۲مهندسی برق- الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی۱۱مهندسی صنایع – مدیریت نواوری وفناوری
۳مهندسی برق – سیستم های قدرت۱۲مهندسی صنایع – سیستم های مالی
۴مهندسی شیمی۱۳مهندسی صنایع – لجستیک وزنجیره تامین
۵مهندسی عمران – سازه۱۴مهندسی صنایع – مدیریت پروژه
۶مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۱۵مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان
۷مهندسی مکانیک – ساخت و تولید۱۶مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی
۸مهندسی کامپیوتر – نرم افزار۱۷مهندسی صنایع – آینده پژوهی
۹مهندسی فناوری اطلاعات۱۸مدیریت کسب و کار (MBA)

نحوه ثبت نام:

۱.      واریز مبلغ « یک میلیون ریال » به حساب شماره ۰۱۰۶۰۳۰۲۸۱۰۰۰ به نام دانشگاه علوم و فنون مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی – بابل ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور) به عنوان هزینه ثبت نام.

۲.      متقاضیان باید مدراک لازم را حداکثر تا تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ به یکی از روش های زیر به دانشگاه ارسال نمایند.

ü     پست پیشتاز به نشانی «مازندران – بابل – خیابان شیخ طبرسی – سرداران ۱۲- دانشگاه علوم و فنون مازندران – امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه» ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند.

ü     قرار دادن مدارک در پاکت پستی مهر و موم شده و تحویل آن به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه. لطفاً بر روی پاکت حتماً عنوان «مربوط به پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد های درخشان مقطع کارشناسی ارشد»  و نام رشته و گرایش ذکر شود.

۳.      در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک، وجه واریزی و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

o       تکمیل فرم درخواست پذیرش : لینک دریافت فرم

o       تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

o       دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان و جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها

o       تصویر گواهی کارشناسی با ذکر معدل کل و یا گواهی اتمام تحصیل تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ از دانشگاه محل تحصیل

o       تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد.

تبصره: متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از مکان محل خدمت مبنی براین که خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ به پایان خواهند رساند ، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

o       اصل و تصویر رسید بانکی

ارسال مدارک:متقاضیان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران و به روش­های ذکر شده ارسال نمایند؛ بدیهی است به مدارک ناقص یا ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
#

اشتراک این خبر در :