به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان از میان دانشجویان برتر مقطع کارشناسی‏ ارشد سال دوم  در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی پذیرش دارد.

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری اعطا می‌کند. مهم‌ترین نکات این تسهیلات به شرح زیر است:

 1. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد (یا دکتری حرفه‌ای) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
  یادآوری: دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد (یادکتری حرفه‌ای) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸، دوره کارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان برسانند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
 2. متقاضیان استفاده از جایزه شهید احدی از تاریخ ۱۰/۰۹/۹۷ تا ۱۱/۰۹/۹۷ فرصت دارند اطلاعات خود را به‌طور کامل در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان بارگذاری کنند.
 3. تسهیلات اعطایی به مشمولان به شرح زیر است:۳-۱٫ معرفی دانش‌آموخته برتر برای پذیرشِ بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور۳-۲٫  اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای سال اول دوره دکتری تخصصی در صورت پذیرش از طریق جایزه شهید احدی

  یادآوری ۱: بنیاد برگزیدگان را به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور معرفی می‌کند و پذیرش نهایی برگزیدگان برعهده دانشگاه/ پژوهشگاه است.

  یادآوری ۲: دانش‌آموخته‌برتر، تا دو نیم‌سال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد از یکی از دانشگاه‌ها/ پژوهشگاه‌ها پذیرش دریافت کند، در غیراین‌ صورت جایزه مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.

 4. شرط لازم: دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخل کشور که حداکثر سه سال و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور که حداکثر شش سال از زمان دانش‌آموختگی آنان گذشته و وضعیت فعلی آنان دانش‌آموخته باشد و دانشجویان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخل کشور که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸، دوره کارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان برسانند.
  شرط کافی: دانش‌آموختگان باید اولاً حدنصاب امتیاز لازم از فعالیت‌های نخبگانی را مطابق مقررات بنیاد به‌دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دوره بررسی باشند.یادآوری مهم: دانش‌آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیت‌های نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مقاله) می‌توانند از تسهیلات جایزه شهید احدی بهره‌مند شوند.
 5. بررسی پرونده دانش‌آموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان (sina.bmn.ir ) تا تاریخ تعیین شده است و پس از این تاریخ هیچ اطلاعاتی از فرد دریافت نمی‌شود.
  یادآوری: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
 6. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می­توانید به بخش «تسهیلات و حمایت‌ها» در وبگاه بنیاد ملّی نخبگان به نشانی www.bmn.ir مراجعه فرمایید.

شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‎آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی
(جایزه شهید احدی)

مقدمه

به استناد تبصره مواد ۳ و ۴ آیین¬نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش¬آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی سازی بند «الف-۱» از مادّۀ ۴ آیین نامه و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانش‌آموختگان برترِ دوره‌ کارشناسی وکارشناسی‌ارشد در دوره دکتری تخصصی، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه نامه می توانند از تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی در قالب «جایزه شهید احدی»، به پاس توانمندی‌های علمی شهید احمدرضا احدی، بهره مند شوند.

مادّه۱: تعاریف

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. معاونت برنامه‌ریزی آینده‌سازان: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت آینده‌سازان بنیاد است.

ه‍ ‍.آیین نامه: منظور «آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۴ است.

و. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ز. مؤسسه پذیرنده: منظور هریک از مراکزآموزش عالی و پژوهش ‌کشور است که بنا به مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت، یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است و دانش‌آموختگان را در مقطع تحصیلی جدید پذیرش می‌کنند.

ح. سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.

ط. دانش¬آموخته برتر: منظور هر یک از دانش آموختگان مشمول بند «الف- ۱» از مادّۀ ۴ آیین نامه است.

مادّه ۲: شرایط مشمولان

متقاضیان بهره مندی از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع دکتری بر اساس سال دانش آموختگی و وضعیت فعلی تحصیل شان به شرح ذیل امکان استفاده از این تسهیل را دارند:.

۲-۱٫ دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد

الف. انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد

دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش آموختگان دوره دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می توانند از جایزه شهید احدی بهره‌مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دست‌کم ۳۰۰ امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول ۱ راکسب کرده و پس از قیاس با سایرین و بررسی کیفی به تأیید کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر رسیده باشند.

تبصره۱: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه ۴ بستگی دارد.

تبصره ۲: دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد (یا دکتری حرفه‌ای ) مؤسسه‌های  داخل کشور که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش، در دوره دکتری، دوره کارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان می‌برند نیز در صورت احراز شرط بند «ب» می‌توانند از جایزه شهید احدی بهره‌مند شوند.

ب.۲-۲٫  انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاه

بنیاد می‌تواند حداکثر ۸۰ در صد سهمیه استفاده از جایزه شهید احدی برای دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد در هر سال را به مؤسسه‌های علمی برترِ کشور اختصاص دهد تا مؤسسه‌های علمی مشمولان را از میان دانشجویان که شرایط زیر را احراز کرده‌اند انتخاب کنند:
الف. دانشجویان سال دوم دوره کارشناسی‌ارشد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت زیر که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش در دوره دکتری، دوره کارشناسی‌ارشد (دکتری حرفه‌ای) را با موفقیت به پایان می‌برند، انتخاب کنند:در صورت احراز یکی از شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می‌توانند از جایزه شهیداحدی بهره‌مند شوند:

۱٫      دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت که سال اول تحصیل خود در دروه کارشناسی ارشد را به پایان رسانده باشند.
۱٫
۲٫    دانشجویان دوره دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت که سال ششم تحصیل خود در دروه دکتری حرفه‌ای را به پایان رسانده باشند.

تبصره ۳: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان، صرفاً در مؤسسه علمی معرفی کننده و در همان رشته دوره کارشناسی ارشد امکان پذیر است.
تبصره ۴: فهرست مؤسسه‌های علمی برترِ کشور و تعداد سهمیه هر یک از آنان براساس نظر معاونت برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

۲-۲٫ ب. دانش‌آموختگان دوره کارشناسیدانشجویان سال اول دوره کارشناسی ارشد

دانش‌آموختگان دانشجویان دوره کارشناسی‌‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می توانند از جایزه شهید احدی بهره‌مند ‌شوند:

الف. در دوره کارشناسی‌ارشد از سوی یکی از مؤسسه‌های علمی برترِ دارای ظرفیت پذیرش بدون کنکور (سهمیه استعداد درخشان دانشگاه) پذیرفته شده باشند.

ب. در پایان دوره کارشناسی از سوی مؤسسه پذیرنده در دوره کارشناسی‌ارشد  به عنوان برگزیدگان اولیه بهره‌مندی ازتسهیلات جایزه شهید احدی به بنیاد معرفی شوند.

در دوره کارشناسی‌ارشد از سوی یکی از مؤسسه‌های علمی برترِ دارای ظرفیت پذیرش بدون کنکور (سهمیه استعداد درخشان دانشگاه) پذیرفته شده باشد.

ب. در پایان دوره کارشناسی از سوی مؤسسه پذیرنده (موسسه ای که بدون آزمون دانشجو را برای مقطع کارشناسی ارشد انتخاب نموده و دانشجو در آن موسسه ادامه تحصیل می دهد)  به عنوان نامزد بهره مندی ازتسهیلات جایزه شهید احدی به بنیاد معرفی شود.

ج. در پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی در دوره کارشناسی‌ارشد، شرایط اعلام شده از سوی مؤسسه پذیرنده برای بهره‌مندی از این جایزه را احراز کنند.

د. در فرصت مجاز (حداکثر چهار نیم سال تحصیلی) در دوره کارشناسی‌ارشد دانش‌آموخته شوند.

تبصره ۳: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان در دوره دکتری تخصصی، صرفاً در مؤسسه علمی معرفی کننده و در همان رشته دوره کارشناسی ارشد امکان پذیر است.

تبصره ۴: فهرست مؤسسه‌های علمی برترِ کشور و تعداد سهمیه هر یک از آنان براساس نظر معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود.

تبصره ۵: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان در دوره دکتری تخصصی، صرفاً در مؤسسه علمی معرفی کننده و در همان رشته دوره کارشناسی ارشد امکان پذیر است.

تبصره ۶: فهرست مؤسسه‌های علمی برترِ کشور و تعداد سهمیه هر یک از دانشگاه‌ها براساس نظر معاونت برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

ماده ۳: تسهیلات

مشمولان این جایزه برای پذیرشِ بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی به مؤسسه‌های پذیرنده (از طریق سازمان سنجش) معرفی می‌شوند.

تبصره ۱: استفاده از این تسهیلات برای دانش‌آموخته برتر، مانع بهره‌‌مندی وی از راتبه‌های دستگاه‌های اجرایی نیست.

تبصره ۲: ظرفیت مذکور در مؤسسه‌های پذیرنده، به عنوان مازاد بر ظرفیتِ اصلی مؤسسه تلقی می‌شود.

ماده ۴: فرایند اجرا

فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

۴-۲۱٫ فرایند انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد انتخاب دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد

الف. انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد

۱٫    رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه برای دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد را اعلام می کند.

۱٫۲٫    فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می کند.

۳٫۲٫    پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی«کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر»
متشکل از معاون آینده‌سازان یا یکی از مدیران حوزه معاونت آینده‌سازان برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و دست‌کم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان را تعیین می‌کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده‌سازان برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

۴٫۳٫    پس از تأیید نهایی، معاون آینده‌سازان برنامه‌ریزی به برگزیدگان نهایی اطلاع رسانی می‌کند و آنان مجازند حداکثر پنج مؤسسه پذیرنده را برای ادامه تحصیل انتخاب و به بنیاد اعلام کنند.

۵٫۴٫    سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.

۶٫۵٫    مؤسسه پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.

۷٫۶٫    سازمان سنجش، نتیجه نهایی را به بنیاد و مؤسسه پذیرنده اعلام می‌کند.

تبصره ۱: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه متقاضی به‌عنوان دانش‌آموخته‌برتر انتخاب نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

تبصره ۳: دانش‌آموخته‌برتر، تا دو نیم‌سال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد در یکی از مؤسسه‌های علمی انتخابی پذیرش دریافت کند، در غیراین‌ صورت جایزه مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.

ب۴-۲٫ انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاه

الف. فرایند انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاهدانشجویان سال دوم دوره کارشناسی‌ارشد

۱٫    معاونت آینده‌سازان برنامه‌ریزی سهمیه هریک از مؤسسه‌های علمی برتر را (براساس فهرست اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) تعیین و طی نامه‌ای به آنان اعلام می‌کند.

۲٫    مؤسسه‌های علمی،‌ اسامی را در بازه زمانی مشخص شده، ‌به بنیاد معرفی می‌کنند.

۳٫    بنیاد،‌ سوابق افراد معرفی شده را بررسی و برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند.

۴٫    سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.

۵٫۵٫  مؤسسه پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.

۶٫۶٫    سازمان سنجش، نتیجه نهایی را به بنیاد و مؤسسه پذیرنده اعلام می‌کند

ب. ۴-۲٫  فرایند انتخاب دانش‌آموختگان دوره کارشناسیدانشجویان سال اول دوره کارشناسی‌ارشد

۱٫    رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه برای دانش‌آموختگان دوره کارشناسی را اعلام می کند.

۲٫۱٫    معاونت آینده‌سازان برنامه‌ریزی سهمیه هریک از مؤسسه‌های علمی برتر را (براساس فهرست اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) تعیین و طی نامه‌ای به آنان اعلام می‌کند.

۳٫۲٫    مؤسسه‌های علمیِ برتر اسامی برگزیدگان اولیهدانش آموختگان کارشناسی نامزد بهره مندی از تسهیلات شهید احدی و نیز را به همراه  شرایط برگزیدگان نهایی که متقاضیان برگزیدگان اولیه در پایان نیم‌سال دوم تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد باید احراز کنند، را به بنیاد اعلام می‌کند.

۴٫۳٫    بنیاد شرایط احراز را بررسی و بعد از تایید تأیید به برگزیدگان اولیه اطلاع‌رسانی می‌کند. افراد نامزد بهره مندی از تسهیلات شهید احدی می رساند.

۵٫۴٫    دانشگاه‌ها،‌ اسامی افرادی برگزیدگان اولیه‌ای که شرایط را احراز کرده‌اند را در بازه زمانی مشخص شده، ‌به بنیاد معرفی می‌کنند.

۶٫۵٫    بنیاد،‌ سوابق افراد معرفی شده را براساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه پذیرنده بررسی و برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند.

۷٫۶٫    سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان‌نهایی از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.

مادّه ۵: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه¬نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت آینده‌سازانبرنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.

تبصره: معاون آینده‌سازانبرنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول ۱ اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه ۶: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و یازده ده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.

جدول یک

ادامه جدول یک

 
#

اشتراک این خبر در :