رئیس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، برخی اعضای هیئت علمی صلاحیت های علمی یا عمومی مورد نیاز را ندارند و این موضوع باید اصلاح می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی اکبر ولایتی در جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی فرآیند جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: جذب اساتید از مهم‌ترین اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی است، چراکه افرادی باید به عنوان عضو هیئت علمی جذب این دانشگاه شوند که به معنای واقعی دارای صلاحیت‌های تخصصی و عمومی باشند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده، برخی اعضای هیئت علمی صلاحیت های علمی یا عمومی مورد نیاز را ندارند و این موضوع باید اصلاح می‌شد و باید تصریح کرد دانشگاه زمانی می‌تواند به اهداف متعالی خود دست یابد که اساتیدی خبره، متعهد و متدین در اختیار داشته باشد.

رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید براساس قواعد و ضوابط دقیقی باشد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز جذب این شورا  تصویب شده است.

ولایتی ادامه داد: افرادی که قرار است به عنوان اعضای هیئت علمی جذب شوند، باید به مبانی اسلام و نظام پایبند باشند.

وی گفت: این دانشگاه باید به لحاظ فرهنگی و اعتقادی در کشور الگو و نمونه باشد، در غیر این صورت، معلوم است که به وظایف خود عمل نکرده‌ایم و قراینی که وجود دارد، حکایت از این دارد که دانشگاه در حال حرکت به سمت رشد و تعالی فرهنگی در کشور است.

رئیس هیئت موسس و هیات امنا تاکید کرد:  جذب هیئت علمی در استان‌ها باید متصل به هیئت مرکزی جذب باشد و دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر مرکز جذب و امور هیئت علمی، بر روند جذب اعضا نظارت دارند تا فرآیند جذب براساس سلایق استان‌ها انجام نشود و اساتید دانشگاه براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند و پس از انتخاب هم بر نحوه فعالیت آنها نظارت صورت گیرد.

ولایتی با اشاره به تشکیل هیئت مرکزی جذب از یک سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: روال پیچیده اداری که در گذشته متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید به تایید وزارت علوم می‌رسیدند، تغییر کرد و هیئت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اعضای موثر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاییدکننده وضعیت نهایی متقاضیان است.

وی با تاکید بر اینکه باید افرادی که به لحاظ صلاحیت‌های علمی و عمومی دارای بالاترین سطح هستند، به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآیند، اظهار داشت: خوشبختانه افراد دارای صلاحیت‌های تخصصی و عمومی در کشور کم نیستند و می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت ها، جوانان را در بدنه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به کار گیریم.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وظایف هیئت امنای مرکزی و استان‌ها در دوره جدید، گفت: توقع این است که هیئت های امنای استانی بر اجرای بخشنامه‌ها و مقررات در استان‌ها نظارت داشته باشند و از بروز مشکلات در واحدهای استانی جلوگیری کنند.

ولایتی از روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها خواست دفتری در اختیار نمایندگان هیئت امنای مرکزی در استان‌ها قرار دهند تا به صورت مستمر از وضعیت استان اطلاع داشته باشند و اعضای حقیقی هیئت امنا در طول هفته در این دفتر حضور داشته باشند تا دانشجویان و اساتید برای رفع مشکلات خود به آنها مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، در قبال دانشجویان مسئول هستیم و با توجه به اینکه این دانشگاه پسوند «اسلامی» دارد، نباید به وضعیت فرهنگی و اعتقادی آنها خدشه‌ای وارد شود. این خط ممنوعه ماست که کاری خلاف مبانی اسلام و نظام در دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگیرد چرا که پسوند «اسلامی» این دانشگاه باید بامسمی باشد.

 
#

اشتراک این خبر در :