معاون آموزشی وزیر بهداشت ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل معاونت آموزشی در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، عنوان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور در جذب اعضای هیات علمی به نقشه توسعه علمی دانشگاهها، نیازهای بومی منطقه و همچنین اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توجه ویژه نمایند.

به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور کلیدی ترین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی هستند، گفت: در برهه فعلی که تحول آموزش علوم پزشکی به عنوان نقشه راه حوزه آموزش عالی سلامت کشور در دست اجرا است، لازم است جذب اعضای هیات علمی در راستای این تحولات صورت پذیرد.

دکتر لاریجانی از آغاز فرایند شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: دستورالعمل فرآیندجذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است و از دانشگاههای علوم پزشکی کشور انتظار می رود با در نظرگرفتن نیازهای دانشگاه و همچنین با رعایت کامل این دسترالعمل مراحل جذب را اجرا نمایند.

وی خاطرنشان کرد: نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شد. در این نقشه برآورد شده باتوجه به نیازهای بومی هر منطقه آمایشی و همچنین چشم اندازهای توسعه علمی منطقه، در هر رشته چه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت در ادامه افزود: لذا توصیه می شود دانشگاهها در فرایند جذب نیروی هیات علمی نقشه توسعه دانشگاه را مدنظر قرار دهند و اعضای هیات علمی به نحوی جذب شوند که بتوانند چشم اندازهای توسعه علمی دانشگاه را محقق نمایند.

وی بر لزوم توجه به نیازهای منطقه در جذب هیات علمی تاکید کرد و گفت: این نیازسنجی بارها در قالب پروژه های مختلف در قالب برنامه تحول آموزش در مناطق آمایشی صورت گرفته و توجه به نیازهای واقعی منطقه و مرتفع سازی این نیازها با تربیت نیروی انسانی در سطح مهارتی، آموزش های دانشگاهی عمومی و تخصصی از اهداف مهمی است که در آموزش علوم پزشکی دنبال می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی پیشبرد اهداف تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها را از دیگر مسئولیت های اعضای هیات علمی برشمرد و گفت: لازم است این موضوع در نظر گرفته شود که دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان های کشور، برخی وظایف حاکمیتی را نیز برعهده دارند و جذب اعضای هیات علمی باید به نحوی صورت پذیرد که افرادی در دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند این وظایف، از جمله برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  را برعهده گرفته و پیگیری نمایند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر لاریجانی ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان شرکت در شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی گفت: امیدواریم ورود این نیروهای جوان به دانشگاههای علوم پزشکی بسترهای پویایی بیش از پیش و زمینه های نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور را فراهم نماید.

 
#

اشتراک این خبر در :