بر اساس مصوبات جلسه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایط کبر سن متقاضیان تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، جلسه سیصدم هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، عصر امروز چهارشنبه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این جلسه دو موضوع به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیأت مرکزی جذب رسید.
متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی که در زمان استخدام پیمانی کبر سن داشته اند و بنا به هر دلیلی مجوز معافیت از کبر سن برای شان در آن مقطع صادر نشده است، در صورتی که صدور تاییدیه پیمانی مربوط به قبل از تاریخ اول فروردین ماه ۹۳ است، تأییدیه پیمانی مذکور به منزله معافیت از کبر سن متقاضی مزبور تلقی می شود و نیاز به بررسی مجدد ندارد.
همچنین آن دسته از متقاضیان تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی که قبل از شهریور ۹۶ در فراخوان طرح سربازی شرکت کرده و از شرکت در فراخوان پیمانی معاف هستند و در زمان شرکت در فراخوان طرح سربازی مشمول کبر سن نبوده اند اما در زمان بررسی پرونده پیمانی دارای کبر سن هستند، در صورتی که در زمان خاتمه دوره تعهد طرح سربازی، مشمول کبر سن باشند مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی می شوند.
جزئیات تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به این شرح است: در صورت نیاز موسسه به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای ۴۰ سال که به تشخیص هیأت ممیزه ذیربط، دارای برجستگی علمی خاص هستند این متقاضیان با تصویب هیأت امنا از شمول مفاد بند میم ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مستثنی هستند.
مفاد بند میم نیز به این شرح است: حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری حرفه ای(گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی ۴۰ سال تمام است.

http://www.irna.ir/fa/News/83200729

 
#

اشتراک این خبر در :