فراخوان پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان) دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پویش در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با ارائه تسهیلات ویژه منتشر شد

جهت تکمیل فرم معرفی نامه استفاده از تسهیلات آئین نامه استعدادهای درخشان جهت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۳۹۸ اینجا را کلیک نمایید.


 
#

اشتراک این خبر در :