با عنایت به اهمیت گسترش تعاملات واحدهای مختلف دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور، لیست اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۸ سازمان امور زندان ها به منظور اطلاع پیوست می باشد. 
پیشنهاد می شود در صورت تمایل به فعالیت در هر یک از زمینه های اعلام شده، پس از استعلام نسبت به تهیه و ارائه پروپوزال اقدام لازم صورت پذیرد.
  جدول اولویت های تحقیقاتی سازمان امور زندان ها

 
#

اشتراک این خبر در :