فراخوان پایان نامه ها و رساله های دانشجویی


در راستای توسعه فرهنگ تحقیقات و تشویق دانشجویان در حوزه های اقتصادی، پولی و بانکی و به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی خدمات و محصولات بانک دی، معاونت طرح و توسعه بانک دی اقدام به شناسایی موضوعات پژوهشی سال ۱۳۹۸ در حوزه های مختلف نموده است. 
به منظور مشاهده کامل فراخوان نیازهای پژوهشی بانک دی در سال ۱۳۹۸ به بخش پژوهش های سایت بانک دی به آدرس Day۲۴.ir مراجعه شود. متن فراخوان پیوست است. 

 
#

اشتراک این خبر در :