فراخوان جذب یک نفر دکتری Ph.D. به صورت هیات علمی رشته فیزیک پزشکی با پایه رادیولوژی  در دانشگاه علوم پزشکی فارس منتشر شد.

نام دانشکدهرشته آموزشی مورد نیازتعدادجنسیت
پیراپزشکی شیرازدکتری فیزیک پزشکی با پایه رادیولوژییکمرد – زن

پایان نامه با موضوع : تصویر برداری در پزشکی  – نوع خدمت: عضو هیأت علمی تعهدات خدمت

– متقاضیان درخواست کتبی و مدارک خود را به دانشکده پیراپزشکی ارائه نمایند.

– دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعهدی برای تبدیل وضعیت متقاضی به هیات علمی پیمانی ندارد.

درباره دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

قریب به ۷۰ سال پیش هسته اولیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال ۱۳۲۵ به منظور تربیت متخصصین در طی دوره‌های چهار ساله شکل گرفت. در سال ۱۳۲۸ این آموزشگاه به دانشکده پزشکی تبدیل گشته و در کنار سایر دانشکده‌های دانشگاه شیراز شروع به کار نمود. در سال ۱۳۳۲ آموزشگاه عالی پرستاری نمازی به عنوان دومین مجموعه تربیت کادر پزشکی تشکیل شد؛ که این آموزشگاه در سال ۱۳۵۵ به دانشکده پرستاری ارتقاء یافت.به دنبال این دانشکده در فواصل دیگر سایر دانشکده‌های علوم پزشکی تشکیل گردید.بدنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به منظور اســتفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشــکی در جهت تأمین و تعمیم بهداشــت،درمان ، آموزش و پژوهش،دانشــگاه علوم پزشکی شیراز از دانشــگاه شیراز جدا گردید و از سال ۱۳۷۳ با ادغام ســازمان‌های منطقه‌ای بهداشـت و درمان اسـتان‌ها در دانشــگاه‌های علوم پزشــکی ، این دانشــگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

اکنون دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیش از ۱۰۰۰۰دانشجو و دستیار تخصصی ، ۹۱رشته مختلف تحصیلی ، ۷۸۲ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۸۰۰۰ پرسنل بهداشتی ، درمانی و پشتیبانی علاوه بر تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم ، مسئولیت تأمین بهداشت و درمان استان را نیز بر عهده دارد.

این دانشگاه علاوه بر کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی با انجام فعالیت‌های درمانی پیچیده‌ای نظیر پیوند کبد ، قلب ، کلیه و دیگر درمان‌های پیشرفته به بیماران و نیازمندان خدمت ارائه نموده و به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های ایران و خاورمیانه مشغول فعالیت می باشد.

در حال حاضر هفت حوزه معاونت از قبیل : معاونت آموزشی ، بهداشتی ،بین الملل، پژوهشی ،توسعه مدیریت و منابع ، دانشجویی فرهنگی ، درمان و غذا و دارو با همکاری‌های لازم مشغول به ارائه خدمات به مراجعان مربوطه می باشند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای ۱۰ دانشکده از قبیل :

۱- دانشکده بهداشت

۲- دانشکده توانبخشی

۳- دانشکده تغذیه و علوم غذایی

۴- دانشکده پزشکی

۵- دانشکده پیراپزشکی

۶- دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

۷- دانشکده داروسازی

۸- دانشکده دندانپزشکی

۹- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

۱۰- دانشکده علوم و تحقیقات و فناوری های نوین پزشکی

۱۱- دانشکده پرستاری حضرت ام البنین لامرد

۱۲- دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده

۱۳- دانشکده پیراپزشکی ممسنی

۱۴- دانشکده پیراپزشکی استهبان

 
#

اشتراک این خبر در :