ما چیزی در حدود ۳۰۰۰ هزار پایان‌نامه و ۳۰ هزار رساله دکتری در سال انجام می‌دهیم و هیچ نظام‌مندی برای این‌ها در نظر نگرفته‌ایم.

ما چیزی در حدود ۳۰۰۰ هزار پایان‌نامه و ۳۰ هزار رساله دکتری در سال انجام می‌دهیم و هیچ نظام‌مندی برای این‌ها در نظر نگرفته‌ایم. نگاه آموزش‌محوری داریم با یک سری شعارهای قدیمی هم جلو می‌رویم.

تنها کشوری هستیم که ۷۵ درصد دکتراهایمان به خارج می‌روند


به گزارش بولتن نیوز، من به یکی از این آقایان گفتم اگر همه دانشگاه‌ها را به دانشگاه شریف تبدیل کنیم، چه می‌شود؟ فقط خارجی‌ها را غنی‌تر و بازار آنها را گرم‌تر می‌کنیم. نظام علمی ما مثل نیروگاهی شده که برق تولید می‌کند، ولی به شبکه مصرف نمی‌رساند.

متوسط جمعیت محقق در کشورهای پیشرفته ۴ هزار نفر در یک میلیون است. در یک سری از کشورها تا ۷ هزار نفرهم رفته است؛ اما ما هنوز زیر هزار، یعنی ۷۰۰ هستیم. بعد آقایان می‌گویند زیادی دکتر داریم و نباید این قدر دانشجوی دکتری داشته باشیم. خیر؛ شما دارید بد تربیت می‌کنید.

چینی‌ها بنا داشتند در سال ۲۰۲۰ از آمریکایی‌ها در تعداد دکتراهایی که تربیت می‌کنند، جلو بزنند. آمریکا احساس خطر کرد و از سال ۲۰۱۵ دوباره شتاب دانشجوی دکتری را افزایش داد.

کسانی که از بحران تعداد زیاد دانش‌آموختگان آموزش عالی گسترده صحبت می‌کنند، نه از اقتصاد دانش‌بنیان چیزی درک کردند و نه از جامعه علم‌بنیانی که قرار است تمدن‌ساز شود. مگر باید کشور را با کارگر اداره کرد؟ قبول دارم این آموزش عالی کارآمد نیست؛ بنابراین، باید آموزش عالی را درست کنید.در دانشگاه به تحول نیاز داریم. به پوست اندازی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیاز داریم.

ما تنها کشوری هستیم که ۷۵ درصد دکتراهایمان به خارج می‌روند. این رقم در دنیا ۳۰ درصد است.

چیزی حدود ۹۰ هزار هیئت علمی داریم. با آمار خود آقایان، برای این که ۴ میلیون دانشجو را جلو ببریم، ۲۰۰ هزار هیئت علمی نیاز است و همین الان ۱۱۰ هزار هیئت علمی کم داریم.

منبع:فرهیختگان

 
#

اشتراک این خبر در :