به منظور راهنمایی و انتخاب هر چه بهتر اولویت­ ها توسط متقاضیان جذب هیأت علمی، گزارشی از رده­ بندی دانشگاه­ ها بر اساس تعداد متقاضی که برای کسب هر کرسی دانشگاه در هفت فراخوان اخیر وجود داشته است، توسط مرکز جذب اعضای هیأت علمی تهیه گردید.


در این گزارش، نتایج هفت فراخوان اخیر از شهریور۹۴ لغایت شهریور۹۷ بررسی می­ گردد. همچنین این گزارش بر اساس تعداد افرادی است که تا پایان آبان ماه سال ۹۷ در دانشگاه­ ها جذب شده­ اند؛ قابل توجه است که در این گزارش صرفاً دانشگاه­ هایی بیان شده است که در هفت فراخوان اخیر حداقل ۴ نفر جذب داشته­ اند.
با توجه به این گزارش متقاضیان با انتخاب دانشگاه­ های رده بالاتر و دانشگاه­ هایی که تعداد متقاضی کمتری برای هر کرسی خود دارند شانس جذب خود را افزایش می­ دهند. توصیه می­­ شود که متقاضیان پس از مطالعه دقیق این گزارش احتمال جذب خود در دانشگاه­ ها را بالاتر برده و اولویت­ های خود را به با توجه به توانمندی­ های خود به بهترین شکل انتخاب نمایند.
 
به امید سربلندی شما

ردهدانشگاهتعداد متقاضی در هفت فراخوان اخیرتعداد مجاز جذب در هفت فراخوان اخیرتعداد جذب در هفت فراخوان اخیرتعداد متقاضی برای هر کرسی
۱موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)۴۲۲۸۱۶۳
۲دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع)۶۶۱۳۹۷
۳دانشگاه غیردولتی – غیر انتفاعی شهاب دانش۷۴۴۷۸۹
۴مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه۵۶۱۷۶۹
۵پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله۴۹۸۵۱۰
۶دانشگاه هنر اصفهان۵۷۱۹۶۱۰
۷پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی۹۰۳۰۸۱۱
۸موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رایانه ای مجازی۲۰۴۲۹۱۸۱۱
۹دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران۱۸۹۲۸۱۵۱۳
۱۰دانشگاه صنعتی ارومیه۸۸۲۲۷۱۳
۱۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۱۸۱۳۰۱۳۱۴
۱۲معاونت پشتیبانی و منابع انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۵۲۳۱۰۱۴
۱۳دانشگاه تبریز۶۱۱۶۴۱۵
۱۴دانشگاه ولایت۲۹۹۵۰۲۰۱۵
۱۵مجتمع آموزش عالی اسفراین۱۹۴۴۱۱۳۱۵
۱۶مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی۱۲۸۱۷۸۱۶
۱۷پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی۱۱۸۱۵۷۱۷
۱۸دانشگاه امام صادق (ع) (پردیس خواهران)۹۹۱۵۶۱۷
۱۹دانشگاه صنعتی قوچان۱۵۷۴۷۹۱۷
۲۰دانشگاه کوثر۱۵۷۴۰۹۱۷
۲۱دانشگاه ولیعصر (عج)۲۸۸۵۵۱۷۱۷
۲۲موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی۸۳۱۲۵۱۷
۲۳پژوهشکده هواشناسی۹۲۲۶۵۱۸
۲۴دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان۲۳۱۳۳۱۲۱۹
۲۵دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار۹۸۲۵۵۲۰
۲۶دانشگاه اراک۱۰۵۲۴۳۵۳۲۰
۲۷دانشگاه صنعتی شاهرود۸۱۰۱۰۲۴۱۲۰
۲۸مجتمع آموزش عالی بم۷۸۵۴۴۲۰
۲۹جامعه المصطفی العالمیه۳۸۵۸۲۱۸۲۱
۳۰پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۵۲۹۳۲۲۴۲۲
۳۱دانشگاه امام صادق (ع)۲۶۱۵۷۱۲۲۲
۳۲موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارم شیراز۱۸۳۴۶۸۲۳
۳۳موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عطار۹۰۳۳۴۲۳
۳۴پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی۹۶۲۶۴۲۴
۳۵دانشگاه علوم اسلامی رضوی۱۱۹۴۳۵۲۴
۳۶دانشگاه گرمسار۱۵۸۲۳۶۲۶
۳۷دانشگاه تربت حیدریه۳۰۱۵۲۱۱۲۷
۳۸دانشگاه سیستان و بلوچستان۱۱۵۷۱۰۶۴۳۲۷
۳۹دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۱۹۱۲۳۷۲۷
۴۰دانشگاه نیشابور۲۹۶۶۳۱۱۲۷
۴۱سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی۱۹۹۹۸۶۷۳۲۷
۴۲دانشگاه جیرفت۲۶۵۲۹۹۲۹
۴۳دانشگاه علم و فناوری مازندران۳۱۵۳۴۱۱۲۹
۴۴دانشگاه بناب۴۹۴۳۷۱۶۳۱
۴۵دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری۱۸۵۴۱۶۳۱
۴۶موسسه آموزش عالی رسام۲۱۸۳۳۷۳۱
۴۷موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی طلوع مهر۱۲۵۳۳۴۳۱
۴۸موسسه تحقیقات آب۲۷۸۲۴۹۳۱
۴۹پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران۱۲۷۵۴۳۲
۵۰دانشگاه حکیم سبزواری۲۹۱۷۰۹۳۲
۵۱دانشگاه صنعتی اراک۶۰۴۵۰۱۹۳۲
۵۲دانشگاه مراغه۵۴۰۴۶۱۷۳۲
۵۳موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توس۲۸۶۷۴۹۳۲
۵۴موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاتم۴۴۳۶۳۱۴۳۲
۵۵دانشگاه شیراز۲۰۱۴۹۳۶۱۳۳
۵۶دانشگاه صنعتی شیراز۲۹۵۲۷۹۳۳
۵۷دانشگاه تفرش۳۷۱۴۶۱۱۳۴
۵۸دانشگاه گلستان۴۴۶۴۵۱۳۳۴
۵۹پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر۱۳۹۴۰۴۳۵
۶۰پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران۱۷۶۱۶۵۳۵
۶۱دانشگاه قرآن و حدیث۱۳۸۲۴۴۳۵
۶۲دانشگاه بین المللی اهل بیت۲۱۴۵۲۶۳۶
۶۳مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور۲۱۷۲۰۶۳۶
۶۴پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری۱۸۷۱۱۵۳۷
۶۵دانشگاه علامه طباطبایی۱۱۹۹۱۰۴۳۲۳۷
۶۶دانشگاه علم و صنعت ایران۱۸۳۱۱۲۲۵۰۳۷
۶۷دانشگاه محقق اردبیلی۶۶۲۶۶۱۸۳۷
۶۸دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد۱۹۱۳۱۵۳۸
۶۹دانشگاه هنر۹۱۵۱۱۹۲۴۳۸
۷۰دانشگاه فسا۳۵۳۴۸۹۳۹
۷۱دانشگاه کردستان۵۴۵۸۲۱۴۳۹
۷۲پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات۴۷۸۶۹۱۲۴۰
۷۳دانشگاه زنجان۵۶۱۵۳۱۴۴۰
۷۴پژوهشکده علوم انسانی۲۰۴۱۱۵۴۱
۷۵دانشگاه اصفهان۶۱۱۸۵۱۵۴۱
۷۶موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم طوس۱۶۲۶۳۴۴۱
۷۷پژوهشگاه هوافضا۵۰۰۳۴۱۲۴۲
۷۸دانشگاه بجنورد۳۳۳۵۶۸۴۲
۷۹دانشگاه گیلان۱۱۷۹۹۶۲۸۴۲
۸۰دانشگاه هرمزگان۴۲۴۷۹۱۰۴۲
۸۱دانشگاه صنعتی سیرجان۳۴۳۵۷۸۴۳
۸۲دانشگاه گنبد کاووس۳۴۰۶۱۸۴۳
۸۳دانشگاه شهرکرد۷۶۴۷۱۱۷۴۵
۸۴دانشگاه حضرت معصومه (س)۶۷۵۴۸۱۴۴۸
۸۵دانشگاه ملایر۶۷۷۶۱۱۴۴۸
۸۶فرهنگستان زبان و ادب فارسی۲۳۸۱۰۵۴۸
۸۷پژوهشگاه نیرو۲۶۰۷۲۰۹۵۳۴۹
۸۸دانشگاه خلیج فارس۷۲۹۱۱۹۱۵۴۹
۸۹مجتمع آموزش عالی لارستان۲۹۵۴۱۶۴۹
۹۰دانشگاه ادیان و مذاهب (غیردولتی غیرانتفاعی)۲۰۰۴۴۴۵۰
۹۱پژوهشگاه فضایی ایران۱۰۶۶۵۹۲۱۵۱
۹۲پژوهشگاه میراث فرهنگی۴۰۸۳۸۸۵۱
۹۳مجتمع آموزش عالی گناباد۵۵۷۶۱۱۱۵۱
۹۴پژوهشکده بیمه۲۵۹۲۶۵۵۲
۹۵دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)۵۱۷۳۸۱۰۵۲
۹۶دانشگاه یزد۱۳۹۷۱۳۱۲۷۵۲
۹۷دانشگاه الزهرا (س)۱۵۷۹۷۰۲۸۵۶
۹۸دانشگاه میبد۳۹۱۴۳۷۵۶
۹۹دانشگاه هنر اسلامی تبریز۴۵۶۱۲۹۸۵۷
۱۰۰مجتمع آموزش عالی سراوان۲۲۸۵۸۴۵۷
۱۰۱دانشگاه شهید بهشتی۴۸۶۸۱۵۱۸۲۵۹
۱۰۲دانشگاه مازندران۱۸۰۲۱۲۳۳۰۶۰
۱۰۳دانشگاه بیرجند۶۲۳۷۴۱۰۶۲
۱۰۴دانشگاه دامغان۸۱۱۷۵۱۳۶۲
۱۰۵دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱۹۹۳۱۱۰۳۲۶۲
۱۰۶جهاد دانشگاهی۳۴۶۴۳۸۱۵۳۶۵
۱۰۷دانشکده فنی مهندسی گلپایگان۳۲۹۲۹۵۶۶
۱۰۸موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی۳۳۲۱۸۵۶۶
۱۰۹سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی۴۷۱۳۰۷۶۷
۱۱۰مرکز آموزش عالی شهرضا۴۰۴۳۸۶۶۷
۱۱۱دانشگاه ارومیه۸۱۴۷۱۱۲۶۸
۱۱۲دانشگاه شهید چمران اهواز۱۶۲۶۱۶۱۲۴۶۸
۱۱۳دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۱۸۵۰۷۲۲۷۶۹
۱۱۴دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین۲۷۷۲۳۴۶۹
۱۱۵موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فروردین۷۷۴۵۸۱۱۷۰
۱۱۶دانشگاه بوعلی سینا۸۷۷۷۹۱۲۷۳
۱۱۷پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار۲۹۸۱۱۴۷۵
۱۱۸دانشگاه صنعتی همدان۳۱۷۴۸۴۷۹
۱۱۹دانشگاه تهران۷۲۱۵۳۴۴۸۶۸۴
۱۲۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۵۰۹۱۳۷۳۰۸۴
۱۲۱دانشگاه فردوسی مشهد۲۵۹۵۱۱۸۳۱۸۴
۱۲۲موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شمس گنبد۵۸۸۱۱۲۷۸۴
۱۲۳دانشگاه سمنان۱۱۲۰۱۰۰۱۳۸۶
۱۲۴موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دانش پژوهان۴۳۳۷۶۵۸۷
۱۲۵دانشگاه فرهنگیان۲۶۳۰۳۳۹۲۹۹۱
۱۲۶دانشگاه صنعتی اصفهان۳۷۶۲۱۹۲۴۰۹۴
۱۲۷دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)۱۲۷۱۴۵۱۳۹۸
۱۲۸دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان۵۶۰۵۲۵۱۱۲
۱۲۹دانشگاه اردکان۵۶۶۳۷۵۱۱۳
۱۳۰دانشگاه لرستان۴۷۳۷۳۴۱۱۸
۱۳۱دانشگاه تربیت مدرس۳۳۸۱۱۳۱۲۸۱۲۱
۱۳۲دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی عدالت۸۸۶۱۳۱۷۱۲۷
۱۳۳دانشگاه صنعتی شریف۳۱۶۴۱۸۵۲۴۱۳۲
۱۳۴موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی الکترونیکی ایرانیان۸۳۱۷۶۵۱۶۶
۱۳۵دانشگاه رازی۱۰۶۹۸۱۶۱۷۸
۱۳۶دانشگاه خوارزمی۲۶۲۰۷۶۱۳۲۰۲
۱۳۷موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آل طه۲۳۱۴۱۱۴۸۲۸۹
۱۳۸موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بنیان۱۱۹۵۱۸۳۴۲۹۹
۱۳۹موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بصیر آبیک۱۲۱۰۱۰۳۴۳۰۳
۱۴۰دانشگاه شاهد۱۲۲۵۵۴۴۳۰۶
۱۴۱دانشگاه فنی و حرفه ای۴۰۱۱۳۵۶۷۵۷۳

دانلود فایل رده بندی احتمال جذب متقاضیان

 
#

اشتراک این خبر در :