دومین اطلاعیه درخصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری با آزمون سال ۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز منتشر شد.

متن اطلاعیه

راهنمای پذیرش غیر حضوری دانشجو

راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و رئان

راهنمای تکمیل فرم خوابگاه و علایق ورزشی

فرم علایق ورزشی

فرم الف

فرم ب

فرم تقاضای خوابگاه

فرم مخصوص پذیرفته شدگان

 
#

اشتراک این خبر در :