دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید ۷ نوع وام دانشجویی شامل وام ضروری، مسکن، ازدواج دانشجویی و … با مبالغ و بازپرداخت متفاوت به دانشجویان خود پرداخت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات مالی دانشجویی در دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به صورت کوتـاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخت می شود که مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه کوتاه مدت برای دانشجویان حـداکثر ۶ مـاه، قـرض الحسـنه میان مدت حداکثر ۱۲ ماه، قرض الحسنه بلند مدت حـداکثر ۶۰ ماه هستند. وام های کوتاه مدت و میـان مدت باید در زمـان تحصیل دانشجو تسویه شوند.

وام های قرض الحسنه دانشگاه آزاد شامل «کمک هزینه تحصیلی»، «کمک هزینه ازدواج»، «وام ضروری»، «مسکن» است که کمک هزینه مسکن در طـول سال فقط یک بار پرداخت می شود و صرفاً برای مسـکن دانشجویان غیربومی است. بازپرداخت این وام ۱۲ ماهه است.

کمک هزینه ازدواج به دانشجویانی تعلق می گیرد کـه در زمـان دانشجویی متأهل شده باشند. این وام یک بار در طول تحصیل و برای ازدواج اول پرداخت می شود و دانشجویان حـداکثر یـک سـال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت این وام را خواهند داشت.

وام ضروری نیز فقط برای عمـل جراحـی، بستری در بیمارستان، هزینه دارو بیماری های خاص و زایمان به دانشجویان پرداخت می شود.

در جدول زیر به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد به همراه مبلغ وام ها و تعداد اقساط در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اشاره شده است.

ردیفنوع واممبلغ تسهیلاتتعداد اقساط
۱مسکنمجرد:۵ میلیون ریال
متاهل:۷ میلیون ریال
یک ساله (۱۲ ماهه)
۲ضروری۱۲ میلیون ریال ۲۰ قسط در حین تحصیل
۳کوتاه مدت۵۰ درصد کل شهریه حداکثر ۴ قسط در طول یک ترم
۴میان مدت۵۰ درصد کل شهریه حداکثر ۲۰ قسط در حین تحصیل
۵بلند مدت۵۰ درصد کل شهریه حداکثر ۳۶ ماهه بعد از فراغت از تحصیل
۶قرض الحسنه ازدواج۱۵ میلیون ریال۲۰ قسط حین تحصیل
۷قرض الحسنه تحصیلمجرد:۵ میلیون ریال
متاهل:۶ میلیون ریال
 ۹ ماه متوالی در طول تحصیل

جزئیات پرداخت وام ازدواج دانشجویی از سوی دو بانک 

از طرفی دیگر دو بانک عامل، تسهیلاتی علاوه بر آنچه که بالاتر ذکر شد، برای ازدواج دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد پرداخت کند. بر همین اساس یکی از بانک ها ۱۰۰ میلیون ریال وام با کارمزد ۱۱ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه ارائه می دهد.

یکی دیگر از بانک ها نیز ۱۰۰ میلیون ریال وام با کارمزد کمتر (۴ درصد) و باز پرداخت ۳۶ ماهه به دانشجویان پرداخت می کند.

همچنین تسهیلات اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که مربوط به منابع تخصیصی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، به شرح زیر است.

ردیفنوع واممقاطع تحصیلیمبلغ تسهیلاتتعداد اقساط
۱بلند مدت شهریهکاردانی ۵ میلیون ریالحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت تحصیل
۲بلند مدت شهریهکارشناسی۵ میلیون ریالحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت تحصیل
۳بلند مدت شهریهکارشناسی ارشد۱۰ میلیون ریالحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت تحصیل
۴بلند مدت شهریهدکتری تخصصی۲۵ میلیون ریالحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت تحصیل

براساس جدول بالا برای مقطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون ریال، کارشناسی ارشد، ۱۰ میلیون ریال و برای دکتری تخصصی ۲۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 
#

اشتراک این خبر در :