اطلاعیه سفارت اسلواکی درخصوص ارائه بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی به دانشجویان خارجی  جهت اطلاع به متقاضیان ارائه می شود.

به اطلااع می رساند که اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و یا دانشجویان مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری که از یکی از دانشگاه ها و مراکز عالی جمهوری اسلواک برای گذراندن دوره های کوتاه مدت پژوهشی و یا آموزشی پذیرش بگیرند می تواندد برای استفاده از بورس ملی دولت اسلواکی بهره مند شوند.

پس از تایید کمیته بررسی کننده ماهیانه مبلغی بین ۳۰ تا ۱۰۰۰ یورو پرداخت می گردد.

مهلت استفاده از این طرح در نوبت دوم پایان ماه اکتبر ۹ آبان

(صرفا ۶ هفته قبل از پایان زمان فوق الذکر امکان ارسال درخواست ها وجود دارد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.Scholarships.sk

Call for applications – summer semester of the academic year 2019/2020 – apply now!

Deadline: 31 October 2019


Call for applications – deadline 30.04.2019 – list of scholarship holders


List of publications – template 2019

Call for applications – summer semester of the academic year 2019/2020 – apply now!

Deadline:

  • online: 31 October 2019 by 16:00 CET (4 pm)

The online application must be submitted before the application deadline. It is also necessary to deliver original of the admission/invitation letter to SAIA, n. o., in Bratislava (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1). This document must be delivered at latest on the 3rdworking day after the application deadline until 12 p.m. (when determining the working days, legal status in Slovakia is taken into consideration).

When planning your scholarship stay, the following applies:

  • beginning of the scholarship stay:

students: the earliest date of the beginning of the stay is 1 February 2020; the latest date of the beginning of the stay is 1 April 2020

PhD students, university teachers, researchers and artists: the earliest date of the beginning of the stay is 1 February 2020; the latest date of the beginning of the stay is 31 August 2020

  • completion of the scholarship stay:

students: the latest date of the completion of the stay is 31 August 2020

PhD students, university teachers, researchers and artists: the latest date of the completion of the stay is 30 November 2020

Note: When planning your scholarship stay, it is necessary to adhere to the terms and conditions of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic; specific dates of the beginning/completion of your scholarship stay shall be stated clearly in the Admission/Invitation Letter issued by your host institution in Slovakia.

Programme Terms and Conditions

Submit application

بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی به دانشجویان خارجی
 
#

اشتراک این خبر در :