پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۷، بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان آزمون مذکور که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند می‌رساند، نظر به اینکه برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور، اعلام ظرفیت برای رشته‌های جدید نموده و یا اصلاحاتی به شرح ذیل در رشته‌های مورد پذیرش ارائه داده‌اند، متقاضیان می‌توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین با توجه به کدرشته‌ محل‌ها و توضیحات مندرج در این اطلاعیه، نسبت به انتخاب رشته خود در تاریخ تعیین شده (تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴) منحصراً از طریق سایت اینترنتی این سازمان اقدام نمایند.

آن دسته از داوطلبانی که قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تکمیل نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل نسبت به ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود با توجه به مندرجات این اطلاعیه تا تاریخ فوق اقدام نمایند. 

اصلاحات و جداول دفترچه انتخاب رشته با آزمون سراسری۹۸ فرمت PDF

 
#

اشتراک این خبر در :