رییس دانشگاه تهران از بازنگری و اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی خبر داد و گفت: با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های قانونی پردیس‌ها، فعالیت‌های بین‌المللی این واحد‌ها افرایش پیدا می‌کند.

نیلی احمدآبادی با اشاره به تغییر آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: این آئین نامه در طول تاریخ دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است. در سال ۱۳۹۱ یک آئین نامه توسط وزارت علوم در قالبی متفاوت با گذشته و یکسان برای همه دانشگاه‌ها تنظیم که به تصویب هیأت امنای دانشگاه نیز رسیده است.

وی ادامه داد: پس از گذشت چند سال از اجرای آئین نامه، تجربیات حاصل از اجرای آن و کثرت اصلاحات پیشنهادی در بند‌های مختلف و حتی نیاز‌های حقوقی و قضائی، لزوم اعمال یک بازنگری اساسی در آئین نامه را ایجاب می‌نمود به همین جهت بازنگری آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به معاونت آموزشی دانشگاه واگذار شد که این مهم با تشکیل کمیته بازنگری آئین نامه از سال ۱۳۹۶ و برگزاری جلسات متعدد انجام پذیرفت.

رییس دانشگاه تهران بیان کرد: اهم اصلاحات به عمل آمده در آئین نامه فوق شامل بازنگری در مورد ادامه خدمت اعضای هیأت علمی در وضعیت پیمانی به نحوی که تمدید قرارداد آنان در طول سنوات با کسب و احراز شرایط بدون محدودیت در ترفیع پایه و ارتقا ادامه یابد، تغییر ساختار ترفیع بر اساس مصوبه نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد، اصلاح مقررات مربوط به انواع مأموریت‌ها، اصلاح مقررات مربوط به پایان خدمت و اصلاح آئین نامه انتخاب استاد ممتاز و استخدام غیر تمام وقت از جمله پاره وقت است.

وی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های حوزه بین المللی این دانشگاه نیز افزود: توسعه و ارتقا فعالیت‌های بین الملل با توجه به برنامه سوم دانشگاه، اهمیت روابط بین دانشگاهی و تأکیدی که اکنون بیش از گذشته توسط همه مسئولان کشور ابراز می‌شود، همچنان در دستور کار دانشگاه است و مهمترین فعالیت‌ها بر روی توسعه فعالیت‌های آموزشی مانند تبادل و پذیرش دانشجو و استاد، توسعه همکاری‌های پژوهشی و امکان توسعه فعالیت‌ها در زمینه نوآوری است.

 
#

اشتراک این خبر در :