اطلاعیه پذیرفته شدگان اولیه مقطع دکتری تخصصی بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۹-۹۹ منتشر شد. به گزارش پی اچ دی ایران متن اطلاعیه به شرح زیر است:
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان اولیه مقطع دکتری تخصصی بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ،۹۹-۹۹به اطلاع میرساند فهرست اسامی این عزیزان مطابق (فایل پیوست) با در نظر گرفتن نکات مهم زیر اعلام میگردد.

نکات مهم


-۱اعلام پذیرش اولیه به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی و نهایی نمیباشد. پذیرش نهایی افراد مندرج در فایل پیوست صرفا پس از تائید سازمان سنجش آموزش کشور و دفتر هیات مرکزی گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت.
-۲چنانچه هر یک از افراد پذیرفته شدگان اولیه قصد انصراف از این سهمیه در این دانشگاه را دارند، موظفند (فرم انصراف) فایل پیوست را پر و امضاء نموده و تصویر آن را حداکثر تا تاریخ ۸۹/۶/۰۱به آدرس پست الکترونیکی Talented@khu.ac.ir ارسال نمایند. در غیر این صورت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه نام دانشجو را در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور در لیست قبولی های این دانشگاه ثبت خواهد کرد.

بدیهی است در این صورت دانشجو نمیتواند برای دانشگاههای پذیرفته شده مورد نظر خود جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان استفاده نماید.
-۳اسامی پذیرفته شدگان اولیه مندرج در فایل پیوست توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه جهت بررسی نهایی در موعد مقرر در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. سازمان سنجش هر ساله بعد از اعلام نتیجه کنکور سراسری دکتری تخصصی و حدودا از تاریخ ۸۹/۷/۰به بعد نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان اقدام خواهد کرد. این فرایند و زمانبندی توسط سازمان سنجش تعیین شده است و برای همه دانشگاهها اجرا میشود. به محض اعلام نهایی اسامی پذیرفته شدگان توسط سازمان سنجش، اسامی پذیرفته شدگان نهایی به همراه دستورالعمل ثبتنام بر روی سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت. لذا خواهشمند است از اوایل مهرماه همه روزه به سایت دانشگاه و سایت دفتر استعدادهای درخشان به آدرس https://talentoffice.khu.ac.ir جهت پیگیری مراجعه کنید و اطلاعات را فقط از طریق سایت دانشگاه کسب نمایید

اسامی پذیرفته شدگان

اطلاعیه پذیرفته شدگان اولیه مقطع دکتری بدون آزمون(دریافت فایل) 
فهرست اسامی پذیرفته شدگان اولیه مقطع دکتری بدون آزمون (دریافت فایل)
فرم درخواست انصراف از پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون (دریافت فایل)

جهت پیگیری مراجعه کنید و اطلاعات را فقط از طریق سایت دانشگاه کسب نمایید

 
#

اشتراک این خبر در :